Boot

De G-SAR oplossing gaat iets verder dan alleen Artificial Intelligence. Door compatibel te zijn met de meest gangbare merken kan het een aanvulling geven voor brandweer, politie, reddingsbrigades en vaarwegbeheerders.

Gegevens vanuit meldkamers kunnen gedeeld worden op de boot. Door gebruik te maken van de industriestandaards kunnen we met onze interfaces een aanvulling bieden op de meest gangbare merken.

Met onze oplossing hebben we een basis gelegd voor het autonoom kunnen varen van (Reddings)vaartuigen.